Standard Svensk standard · SS-EN ISO 8502-4:2017

Behandling av stålytor innan påläggning av målarfärg och liknande produkter - Provning för bedömning av ytrenhet - Del 4: Handledning vid bedömning av sannolikheten for kondensation före målning (ISO 8502-4:2017)

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 8502-4:2017

Behandling av stålytor innan påläggning av målarfärg och liknande produkter - Provning för bedömning av ytrenhet - Del 4: Handledning vid bedömning av sannolikheten for kondensation före målning (ISO 8502-4:2017)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 152 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 152 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 843,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
ISO 8502-4:2017 gives guidance on the estimation of the probability of condensation on a surface to be painted. It may be used to establish whether conditions at the job site are suitable for painting or not.

Ämnesområden

Ytrengöring (25.220.10) Målning (87.020)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 8502-4:2017

Behandling av stålytor innan påläggning av målarfärg och liknande produkter - Provning för bedömning av ytrenhet - Del 4: Handledning vid bedömning av sannolikheten for kondensation före målning (ISO 8502-4:2017)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 152 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 152 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 843,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Förbehandling och rostskyddsmålning, SIS/TK 146/AG 62

Internationell titel: Preparation of steel substrates before application of paints and related products - Tests for the assessment of surface cleanliness - Part 4: Guidance on the estimation of the probability of condensation prior to paint application (ISO 8502-4:2017)

Artikelnummer: STD-8025075

Utgåva: 2

Fastställd: 2017-02-15

Antal sidor: 40

Ersätter: SS-EN ISO 8502-4