Standard Svensk standard · SS-EN ISO 9226:2012

Korrosion hos metaller och legeringar - Atmosfärers korrosivitet - Bestämning av korrosionshastighet hos standardprov för utvärdering av korrosivitet (ISO 9226:2012)

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 9226:2012

Korrosion hos metaller och legeringar - Atmosfärers korrosivitet - Bestämning av korrosionshastighet hos standardprov för utvärdering av korrosivitet (ISO 9226:2012)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 606 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 606 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 969,60 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This International Standard specifies methods which can be used for the determination of corrosion rate with standard specimens. The values obtained from the measurements (corrosion rates for the first year of exposure) are intended to be used as classification criteria for the evaluation of atmospheric corrosivity according to ISO 9223. They can also be used for informative evaluation of atmospheric corrosivity beyond the scope of ISO 9223.

Ämnesområden

Korrosion (77.060)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 9226:2012

Korrosion hos metaller och legeringar - Atmosfärers korrosivitet - Bestämning av korrosionshastighet hos standardprov för utvärdering av korrosivitet (ISO 9226:2012)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 606 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 606 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 969,60 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Korrosion och korrosionsprovning av metaller i atmosfär, SIS/TK 146/AG 61

Internationell titel: Corrosion of metals and alloys - Corrosivity of atmospheres - Determination of corrosion rate of standard specimens for the evaluation of corrosivity (ISO 9226:2012)

Artikelnummer: STD-84942

Utgåva: 1

Fastställd: 2012-02-08

Antal sidor: 20

Ersätter: SS-ISO 9226 , SS-EN 12500