Standard Svensk standard · SS-EN ISO 11125-6:2018

Behandling av stålytor före beläggning med målningsfärg och liknande produkter - Provningsmetoder för metalliska blästermedel - Del 6: Bestämning av föroreningar (ISO 11125-6:2018)

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 11125-6:2018

Behandling av stålytor före beläggning med målningsfärg och liknande produkter - Provningsmetoder för metalliska blästermedel - Del 6: Bestämning av föroreningar (ISO 11125-6:2018)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 636 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 636 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 017,60 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This document specifies a test method for the determination of foreign matter in metallic blast-cleaning abrasives.
The purpose of the test is to establish the level to which the abrasive is contaminated by foreign matter. The level of foreign matter, e.g. oxides and residual metallurgical slag, is determined by magnetic separation.
This is one of a number of parts of ISO 11125 dealing with the sampling and testing of metallic abrasives for blast-cleaning.
The types of metallic abrasive and requirements on each are contained in the various parts of ISO 11124.
The ISO 11124 and ISO 11125 series have been drafted as a coherent set of International Standards on metallic blast-cleaning abrasives. Information on all parts of both series is given in Annex A.

Ämnesområden

Ytrengöring (25.220.10) Målning (87.020)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 11125-6:2018

Behandling av stålytor före beläggning med målningsfärg och liknande produkter - Provningsmetoder för metalliska blästermedel - Del 6: Bestämning av föroreningar (ISO 11125-6:2018)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 636 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 636 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 017,60 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Förbehandling och rostskyddsmålning, SIS/TK 146/AG 62

Internationell titel: Preparation of steel substrates before application of paints and related products - Test methods for metallic blast-cleaning abrasives - Part 6: Determination of foreign matter (ISO 11125-6:2018)

Artikelnummer: STD-80007028

Utgåva: 2

Fastställd: 2018-10-02

Antal sidor: 16

Ersätter: SS-EN ISO 11125-6