Standard Svensk standard · SS-EN 12502-1:2005

Korrosionsskydd av metalliska material - Vägledning för bedömning av korrosionsrisk i system för distribution och lagring av vatten - Del 1: Allmänt

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 12502-1:2005

Korrosionsskydd av metalliska material - Vägledning för bedömning av korrosionsrisk i system för distribution och lagring av vatten - Del 1: Allmänt
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 700 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 700 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 120 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This document gives guidance for the assessment of the corrosion likelihood of metallic materials in water distribution and storage systems, as a result of corrosion on the water-side.
NOTE This document lists the different types of corrosion and describes in general terms the factors influencing corrosion likelihood.
Water distribution and storage systems considered in this document are used for waters intended for human consumption according to EC directive 98/83/EEC and for waters of similar chemical composition.
This document does not cover systems that convey the following types of water.
-- sea water;
-- brackish water;
-- geothermal water;
-- sewage water;
-- swimming pool water;
-- open cooling tower water;
-- recirculating heating and cooling water;
-- demineralized water.
Parts 2 to 5 of this document cover the factors influencing the corrosion likelihood for copper and copper alloys, hot-dip galvanized ferrous materials, stainless steels and cast iron, unalloyed and low alloyed steels in detail.
This document does not cover lead.

Ämnesområden

Övriga rörledningskomponenter (23.040.99) Korrosion (77.060) Vatteninstallationer (91.140.60)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 12502-1:2005

Korrosionsskydd av metalliska material - Vägledning för bedömning av korrosionsrisk i system för distribution och lagring av vatten - Del 1: Allmänt
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 700 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 700 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 120 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Korrosion i jord och vätskor, SIS/TK 146/AG 64

Internationell titel: Protection of metallic materials against corrosion - Guidance on the assessment of corrosion likelihood in water distribution and storage systems - Part 1: General

Artikelnummer: STD-39187

Utgåva: 1

Fastställd: 2005-03-24

Antal sidor: 12