Standard Svensk standard · SS-EN ISO 17475:2008

Korrosion hos metaller och legeringar - Elektrokemiska provningsmetoder - Vägledning för genomförande av potentiostatiska och potentiodynamiska polarisationsmätningar (ISO 17475:2005/Cor 1:2006)

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 17475:2008

Korrosion hos metaller och legeringar - Elektrokemiska provningsmetoder - Vägledning för genomförande av potentiostatiska och potentiodynamiska polarisationsmätningar (ISO 17475:2005/Cor 1:2006)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 965 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 965 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 544 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This International Standard applies to corrosion of metals and alloys, and describes the procedure for conducting potentiostatic and potentiodynamic polarization measurements. The test method can be used to characterise the electrochemical kinetics of anodic and cathodic reactions, the onset of localised corrosion and the repassivation behaviour of a metal.

Ämnesområden

Korrosion (77.060)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 17475:2008

Korrosion hos metaller och legeringar - Elektrokemiska provningsmetoder - Vägledning för genomförande av potentiostatiska och potentiodynamiska polarisationsmätningar (ISO 17475:2005/Cor 1:2006)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 965 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 965 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 544 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Korrosion i jord och vätskor, SIS/TK 146/AG 64

Internationell titel: Corrosion of metals and alloys - Electrochemical test methods - Guidelines for conducting potentiostatic and potentiodynamic polarization measurements (ISO 17475:2005/Cor 1:2006)

Artikelnummer: STD-66050

Utgåva: 1

Fastställd: 2008-04-21

Antal sidor: 28