Standard Svensk standard · SS-EN ISO 8502-5:2005

Behandling av stålytor före beläggning med färg och liknande produkter - Provning för utvärdering av ytrenhet - Del 5: Mätning av kloridjoner på stålyta förbehandlad före målning (bestämning med jondetektionstub) (ISO 8502-5:1998)

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 8502-5:2005

Behandling av stålytor före beläggning med färg och liknande produkter - Provning för utvärdering av ytrenhet - Del 5: Mätning av kloridjoner på stålyta förbehandlad före målning (bestämning med jondetektionstub) (ISO 8502-5:1998)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 606 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 606 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 969,60 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This part of ISO 8502 describes a field test for the measurement of chloride ions using special detection tubes.
With suitable surface sampling techniques, the test is applicable to steel surfaces before and after cleaning, as well as to painted surfaces between applications of coats.
NOTE – ISO 8502-2, Preparation of steel substrates before application of paints and related products – Tests for the assessment of surface cleanliness – Part 2: Laboratory determination of chloride on cleaned surfaces, describes a laboratory method for the determination of chloride on a surface.

Ämnesområden

Ytrengöring (25.220.10)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 8502-5:2005

Behandling av stålytor före beläggning med färg och liknande produkter - Provning för utvärdering av ytrenhet - Del 5: Mätning av kloridjoner på stålyta förbehandlad före målning (bestämning med jondetektionstub) (ISO 8502-5:1998)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 606 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 606 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 969,60 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Förbehandling och rostskyddsmålning, SIS/TK 146/AG 62

Internationell titel: Preparation of steel substrates before application of paints and related products - Tests for the assessment of surface cleanliness - Part 5: Measurement of chloride on steel surfaces prepared for painting (ion detection tube method) (ISO 8502-5:1998)

Artikelnummer: STD-39436

Utgåva: 1

Fastställd: 2005-04-22

Antal sidor: 8