Standard Svensk standard · SS-EN ISO 8502-9:2020

Behandling av stålytor före beläggning med målarfärg och liknande produkter - Provning för utvärdering av ytrenhet - Del 9: Fältmetod för konduktometrisk bestämning av vattenlösliga salter (ISO 8502-9:2020)

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 8502-9:2020

Behandling av stålytor före beläggning med målarfärg och liknande produkter - Provning för utvärdering av ytrenhet - Del 9: Fältmetod för konduktometrisk bestämning av vattenlösliga salter (ISO 8502-9:2020)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 735 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 735 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 176 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This document specifies a field method for the assessment of the surface density of various water-soluble salts on steel surfaces, before and/or after surface preparation, by conductometric determination. The individual surface densities of the salt composition like chlorides, sulphates, sodium, etc, cannot be determined by this method.
This method assesses only contaminants that forms an electrolyte (ions) when in contact with water. These represent the greater part of the contaminants.

Ämnesområden

Ytrengöring (25.220.10) Målning (87.020)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 8502-9:2020

Behandling av stålytor före beläggning med målarfärg och liknande produkter - Provning för utvärdering av ytrenhet - Del 9: Fältmetod för konduktometrisk bestämning av vattenlösliga salter (ISO 8502-9:2020)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 735 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 735 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 176 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Förbehandling och rostskyddsmålning, SIS/TK 146/AG 62

Internationell titel: Preparation of steel substrates before application of paints and related products - Tests for the assessment of surface cleanliness - Part 9: Field method for the conductometric determination of water-soluble salts (ISO 8502-9:2020)

Artikelnummer: STD-80024453

Utgåva: 2

Fastställd: 2020-09-16

Antal sidor: 20

Ersätter: SS-EN ISO 8502-9