Standard Svensk standard · SS-EN ISO 8502-9

Behandling av stålytor före beläggning med målarfärg och liknande produkter - Provning för utvärdering av ytrenhet - Del 9: Fältmetod för konduktometrisk bestämning av vattenlösliga salter (ISO 8502-9:1998)

Status: Upphävd

· Ersätts av: SS-EN ISO 8502-9:2020
Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 8502-9

Behandling av stålytor före beläggning med målarfärg och liknande produkter - Provning för utvärdering av ytrenhet - Del 9: Fältmetod för konduktometrisk bestämning av vattenlösliga salter (ISO 8502-9:1998)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 735 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 735 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 176 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This part of ISO 8502 describes a field method for the assessment of the total surface density ofvarious water-soluble salts (mostly chlorides and sulfates) on steel surfaces before and/or aftersurface preparation.The individual surface densities of chlorides, sulfates, etc., cannot be determined by thismethod.This method assesses ionic contaminants only. These represent the greater part of thecontamination.

Ämnesområden

Ytrengöring (25.220.10) Målning (87.020)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 8502-9

Behandling av stålytor före beläggning med målarfärg och liknande produkter - Provning för utvärdering av ytrenhet - Del 9: Fältmetod för konduktometrisk bestämning av vattenlösliga salter (ISO 8502-9:1998)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 735 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 735 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 176 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Förbehandling och rostskyddsmålning, SIS/TK 146/AG 62

Internationell titel: Preparation of steel substrates before application of paints and related products - Tests for the assessment of surface cleanliness - Part 9: Field method for the conductometric determination of water-soluble salts (ISO 8502-9:1998)

Artikelnummer: STD-28570

Utgåva: 1

Fastställd: 2000-08-25

Antal sidor: 20

Ersätter: SS-ISO 8502-9

Ersätts av: SS-EN ISO 8502-9:2020