Standard Svensk standard · SS-EN ISO 9225:2012

Korrosion hos metaller och legeringar - Atmosfärers korrosivitet - Mätning av miljöparametrar som påverkar atmosfärens korrosivitet (ISO 9225:2012)

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 9225:2012

Korrosion hos metaller och legeringar - Atmosfärers korrosivitet - Mätning av miljöparametrar som påverkar atmosfärens korrosivitet (ISO 9225:2012)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 152 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 152 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 843,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This International Standard specifies methods for measuring the parameters needed for corrosivity estimation used for classification of the corrosivity of atmospheres in ISO 9223. This International Standard specifies methods for the measurement of environmental parameters for - normative corrosivity estimation based on calculated first-year corrosion rates of standard metals, and - informative corrosivity estimation based on characterization of the exposure environment. This International Standard does not describe the usual analytical techniques for the measured parameters since this depends on the available analytical techniques used in laboratories. Specific methods for deposition measurement of SO2 and Cl? deposition rates and conversional factors for comparison of different measuring methods are presented in Annexes A, B, C, D, E and F. For methods pertaining to the characterization of the atmospheric exposure site in general, see ISO 8565.

Ämnesområden

Korrosion (77.060)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 9225:2012

Korrosion hos metaller och legeringar - Atmosfärers korrosivitet - Mätning av miljöparametrar som påverkar atmosfärens korrosivitet (ISO 9225:2012)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 152 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 152 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 843,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Korrosion och korrosionsprovning av metaller i atmosfär, SIS/TK 146/AG 61

Internationell titel: Corrosion of metals and alloys - Corrosivity of atmospheres - Measurement of environmental parameters affecting corrosivity of atmospheres (ISO 9225:2012)

Artikelnummer: STD-84941

Utgåva: 1

Fastställd: 2012-02-08

Antal sidor: 36

Ersätter: SS-ISO 9225 , SS-EN 12500