Standard Svensk standard · SS-EN ISO 11844-1:2020

Korrosion hos metaller och legeringar - Klassificering av inomhusatmosfärer med låg korrosivitet - Del 1: Bestämning och uppskattning av inomhuskorrosivitet (ISO 11844-1:2020)

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 11844-1:2020

Korrosion hos metaller och legeringar - Klassificering av inomhusatmosfärer med låg korrosivitet - Del 1: Bestämning och uppskattning av inomhuskorrosivitet (ISO 11844-1:2020)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 995 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 995 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 592 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This document establishes a classification of low corrosivity of indoor atmospheres.
It specifies the reference metals for which a corrosion attack after a defined exposure period is used for determining corrosivity categories of indoor atmospheres of low corrosivity.
It defines corrosivity categories of indoor atmospheres according to corrosion attack on standard specimens.
It indicates important parameters of indoor atmospheres that can serve as a basis for an estimation of indoor corrosivity.
The selection of a method for the determination of corrosion attack, description of standard specimens, exposure conditions and evaluation are given in ISO 11844-2. The measurement of environmental parameters affecting indoor corrosivity is given in ISO 11844-3.

Ämnesområden

Korrosion (77.060)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 11844-1:2020

Korrosion hos metaller och legeringar - Klassificering av inomhusatmosfärer med låg korrosivitet - Del 1: Bestämning och uppskattning av inomhuskorrosivitet (ISO 11844-1:2020)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 995 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 995 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 592 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Korrosion och korrosionsprovning av metaller i atmosfär, SIS/TK 146/AG 61

Internationell titel: Corrosion of metals and alloys - Classification of low corrosivity of indoor atmospheres - Part 1: Determination and estimation of indoor corrosivity (ISO 11844-1:2020)

Artikelnummer: STD-80022565

Utgåva: 2

Fastställd: 2020-06-16

Antal sidor: 32

Ersätter: SS-EN ISO 11844-1:2008