Standard Svensk standard · SS-ISO 7539-5

Korrosion hos metaller och legeringar - Spänningskorrosionsprovning - Del 5: Framtagning och användning av C-ringprov

Status: Gällande

Ämnesområden

Korrosion (77.060)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Korrosion i jord och vätskor, SIS/TK 146/AG 64

Internationell titel: Corrosion of metals and alloys - Stress corrosiontesting - Part 5: Preparation and use of C-ring specimens

Artikelnummer: STD-13649

Utgåva: 1

Fastställd: 1993-08-31

Antal sidor: 12