Standard Svensk standard · SS-EN ISO 7441:2015

Korrosion hos metaller och legeringar - Bestämning av bimetallkorrosion genom korrosionsprovning i utomhusatmosfär (ISO 7441:2015)

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 7441:2015

Korrosion hos metaller och legeringar - Bestämning av bimetallkorrosion genom korrosionsprovning i utomhusatmosfär (ISO 7441:2015)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 833 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 833 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 332,80 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This International Standard specifies and compares methods for the determination of bimetallic corrosion of metals and coated metals in atmospheric exposure corrosion tests.NOTE In the text of this International Standard, the term “metal” is used for both metals and alloys, and the term “coated metal” for metals and alloys with metallic and non-metallic inorganic coatings.The methods are intended for the determination of the amount and type of corrosion effect, arising in natural atmospheres, caused by contact with different metals.

Ämnesområden

Korrosion (77.060)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 7441:2015

Korrosion hos metaller och legeringar - Bestämning av bimetallkorrosion genom korrosionsprovning i utomhusatmosfär (ISO 7441:2015)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 833 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 833 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 332,80 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Korrosion och korrosionsprovning av metaller i atmosfär, SIS/TK 146/AG 61

Internationell titel: Corrosion of metals and alloys - Determination of bimetallic corrosion in atmospheric exposure corrosion tests (ISO 7441:2015)

Artikelnummer: STD-105159

Utgåva: 2

Fastställd: 2015-01-18

Antal sidor: 28

Ersätter: SS-EN ISO 7441 , SS-ISO 7441