Standard Svensk standard · SS-EN ISO 11844-2:2020

Korrosion hos metaller och legeringar - Klassificering av inomhusatmosfärer med låg korrosivitet - Del 2: Bestämning av korrosionsangrepp i inomhusatmosfärer (ISO 11844-2:2020)

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 11844-2:2020

Korrosion hos metaller och legeringar - Klassificering av inomhusatmosfärer med låg korrosivitet - Del 2: Bestämning av korrosionsangrepp i inomhusatmosfärer (ISO 11844-2:2020)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 875 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 875 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 400 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This document specifies methods for determining corrosion rates with standard specimens of metals in indoor atmospheres with low corrosivity. For this direct method of evaluation corrosivity, different sensitive methods can be applied using standard specimens of the following metals: copper, silver, zinc, steel and lead. The values obtained from the measurements are used as classification criteria for the determination of indoor atmospheric corrosivity.

Ämnesområden

Korrosion (77.060)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 11844-2:2020

Korrosion hos metaller och legeringar - Klassificering av inomhusatmosfärer med låg korrosivitet - Del 2: Bestämning av korrosionsangrepp i inomhusatmosfärer (ISO 11844-2:2020)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 875 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 875 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 400 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Korrosion och korrosionsprovning av metaller i atmosfär, SIS/TK 146/AG 61

Internationell titel: Corrosion of metals and alloys - Classification of low corrosivity of indoor atmospheres - Part 2: Determination of corrosion attack in indoor atmospheres (ISO 11844-2:2020)

Artikelnummer: STD-80022566

Utgåva: 2

Fastställd: 2020-06-16

Antal sidor: 28

Ersätter: SS-EN ISO 11844-2:2008