Standard Svensk standard · SS-ISO 17752:2012

Korrosion hos metaller och legeringar - Metoder för bestämning och uppskattning av avrinningshastighet för metaller från material som ett resultat av atmosfärisk korrosion (ISO 17752:2012, IDT)

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ISO 17752:2012

Korrosion hos metaller och legeringar - Metoder för bestämning och uppskattning av avrinningshastighet för metaller från material som ett resultat av atmosfärisk korrosion (ISO 17752:2012, IDT)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 755 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 755 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 208 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This International Standard specifes procedures to determine and estimate runoff rates of metals from metals, alloys and coatings under atmospheric conditions carried out in the open air.

Ämnesområden

Korrosion (77.060)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ISO 17752:2012

Korrosion hos metaller och legeringar - Metoder för bestämning och uppskattning av avrinningshastighet för metaller från material som ett resultat av atmosfärisk korrosion (ISO 17752:2012, IDT)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 755 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 755 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 208 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Korrosion och korrosionsprovning av metaller i atmosfär, SIS/TK 146/AG 61

Internationell titel: Corrosion of metals and alloys - Procedures to determine and estimate runoff rates of metals from materials as a result of atmospheric corrosion (ISO 17752:2012, IDT)

Artikelnummer: STD-87306

Utgåva: 1

Fastställd: 2012-07-18

Antal sidor: 24