Standard Svensk standard · SS-EN 12913:2012

Produkter för beredning av dricksvatten - Diatomit (Kiselgurpulver)

Status: Gällande

Omfattning
This European Standard is applicable to powdered diatomaceous earth used for treatment of water intended for human consumption. It describes the characteristics of powdered diatomaceous earth and specifies the requirements and the corresponding test methods for powdered diatomaceous earth and gives information on its use in water treatment. It also determines the rules relating to safe handling and use of powdered diatomaceous earth (see Annex B).

Ämnesområden

Dricksvatten (13.060.20) Kemikalier för vattenrening (71.100.80)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Vattenförsörjning, SIS/TK 198/AG 02

Internationell titel: Products used for treatment of water intended for human consumption - Powdered diatomaceous earth

Artikelnummer: STD-88027

Utgåva: 3

Fastställd: 2012-11-17

Antal sidor: 24

Ersätter: SS-EN 12913:2005