Standard Svensk standard · SS-EN 13079:2004

Vattenförsörjning - Skyddsdon för att förhindra förorening genom återströmning av dricksvatten - Luftgap med injektor - Familj A - Typ D

Status: Gällande

Omfattning
This European Standard specifies the characteristics and the requirements of air gaps with injector Family A Type D intended for protection of potable water in water installations from pollution.
This standard applies to air gaps in factory assembled products and to constructed air gaps in situ, and defines the physico-chemical characteristics of materials of construction used for the purpose and application to ensure compliance with this standard during normal working use.

Ämnesområden

Dricksvatten (13.060.20) Övriga ventiler (23.060.99) Vatteninstallationer (91.140.60)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Vattenförsörjning, SIS/TK 198/AG 02

Internationell titel:

Artikelnummer: STD-35865

Utgåva: 1

Fastställd: 2004-04-08

Antal sidor: 11