Standard Svensk standard · SS-EN 12671:2016

Processkemikalier för beredning av dricksvatten - Klordioxid

Status: Gällande

Omfattning
This European Standard is applicable to chlorine dioxide generated on site for treatment of water intended for human consumption. It describes the characteristics for chlorine dioxide and specifies the composition and the corresponding test methods for chlorine dioxide. It gives information on its use in water treatment. It also determines the rules relating to safe handling and use of chlorine dioxide generated on site (see Annex B).

Ämnesområden

Dricksvatten (13.060.20) Kemikalier för vattenrening (71.100.80)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Vattenförsörjning, SIS/TK 198/AG 02

Internationell titel:

Artikelnummer: STD-8020681

Utgåva: 3

Fastställd: 2016-05-30

Antal sidor: 36

Ersätter: SS-EN 12671:2009