Standard Svensk standard · SS-EN 12911:2013

Produkter för beredning av dricksvatten - Grönsand

Status: Gällande

Omfattning
This European Standard is applicable to manganese greensand used for the treatment of water intended for human consumption. It describes the characteristics of manganese greensand and specifies the requirements and the corresponding test methods for manganese greensand. It gives information on its use in water treatment.

Ämnesområden

Dricksvatten (13.060.20) Kemikalier för vattenrening (71.100.80)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Vattenförsörjning, SIS/TK 198/AG 02

Internationell titel:

Artikelnummer: STD-90087

Utgåva: 3

Fastställd: 2013-05-13

Antal sidor: 28

Ersätter: SS-EN 12911:2006