Standard Tekniska rapporter · SIS-CEN/TR 16355:2012

Vattenförsörjning - Rekommendationer för att förebygga legionellatillväxt i tappvatteninstallationer i byggnader

Status: Gällande

Omfattning
This Technical Report provides basic information about the conditions for Legionella growth in drinking water installations in accordance with EN 806 series up to draw-off points and gives recommendations for preventing the growth of Legionella in these installations. NOTE 1 For further information, cf. Annex A. NOTE 2 National documents regarding the prevention of Legionella growth are shown in Annex B.

Ämnesområden

Vatteninstallationer (91.140.60)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Vattenförsörjning, SIS/TK 198/AG 02

Internationell titel: Recommendations for prevention of Legionella growth in installations inside buildings conveying water for human consumption

Artikelnummer: STD-88157

Utgåva: 1

Fastställd: 2012-11-27

Antal sidor: 32