Standard Svensk standard · SS-EN 16409:2013

Processkemikalier för beredning av dricksvatten - dolomitkalk

Status: Gällande

Omfattning
This European Standard is applicable to dolomitic lime used for treatment of water intended for human consumption. It describes the characteristics of dolomitic lime and specifies the requirements and the corresponding test methods. It gives information on its use in water treatment. It also determines the rules relating to safe handling and use (see Annex B).

Ämnesområden

Kemikalier för vattenrening (71.100.80)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Vattenförsörjning, SIS/TK 198/AG 02

Internationell titel:

Artikelnummer: STD-100592

Utgåva: 1

Fastställd: 2013-12-17

Antal sidor: 28