Standard Svensk standard · SS 134011

Kalkordlista

Status: Gällande

Ämnesområden

Produkter från kemisk industri Allmänt (71.100.01)


Produktinformation

Språk: Svenska Engelska

Framtagen av: Vattenförsörjning, SIS/TK 198/AG 02

Internationell titel: Glossary of Lime

Artikelnummer: STD-11956

Utgåva: 1

Fastställd: 1992-09-09

Antal sidor: 28