Standard Svensk standard · SS 825626

Avloppsvattenrening - Slamavskiljare för 1 - 5 hushåll - Funktionskrav

Status: Gällande

Ämnesområden

Avloppsinstallationer (91.140.80)


Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: Avloppsteknik, SIS/TK 198/AG 03

Internationell titel: Wastewater treatment - Septic tanks for 1-5 households - Function requirements

Artikelnummer: STD-7215

Utgåva: 1

Fastställd: 1984-04-01

Antal sidor: 8