Standard Svensk standard · SS-EN 13407:2015

Sanitetsenheter - Urinaler, väggmodell - Funktionskrav och provningsmetoder

Status: Gällande · Tillägg: SS-EN 13407:2015+A1:2018

Omfattning
This European Standard specifies constructional and performance requirements together with test methods for wall-hung urinals made of vitreous china or stainless steel that are used for personal hygiene. This European Standard does not apply to slab and stall urinals nor to waterless urinals.

Ämnesområden

Sanitet (91.140.70)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Sanitetsenheter, SIS/TK 198/AG 01

Internationell titel: Wall-hung urinals - Functional requirements and test methods

Artikelnummer: STD-8015261

Utgåva: 2

Fastställd: 2015-07-27

Antal sidor: 44

Ersätter: SS-EN 13407:2006