Standard Svensk standard · SS-EN 13508-1:2012

Avlopp - Undersökning och bedömning av markförlagda avloppsledningar och brunnar - Del 1: Allmänna krav

Status: Gällande

Omfattning
This European Standard is applicable to the investigation and assessment of drain and sewer systems outside buildings. It is applicable to drain and sewer systems, which operate essentially under gravity, from the point where the sewage leaves a building or roof drainage system, or enters a road gully, to the point where it is discharged into a treatment works or receiving water. Drains and sewers below buildings are included provided that they do not form part of the drainage system of the building.
This part of this European Standard specifies general requirements for the investigation and assessment of drain and sewer systems outside buildings.

Ämnesområden

Utvändiga avloppssystem (93.030)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Avloppsteknik, SIS/TK 198/AG 03

Internationell titel: Investigation and assessment of drain and sewer systems outside buildings - Part 1: General Requirements

Artikelnummer: STD-87782

Utgåva: 2

Fastställd: 2012-10-20

Antal sidor: 44

Ersätter: SS-EN 13508-1:2004