Standard Svensk standard · SS-EN 13558:2004

Sanitetsenheter - Slagtåliga strängsprutade plattor av akryl för duschkar, avsedda för hushåll - Specifikation

Status: Gällande

Omfattning
This European Standard specifies the properties of impact modified extruded acrylic sheets from which shower trays for domestic purposes are manufactured.
Note : For the purposes of this standard the term "domestic purposes" includes use in hotels, accommodation for students, hospitals and similar buildings, except when special medical provisions are required.

Ämnesområden

Sanitet (91.140.70)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Sanitetsenheter, SIS/TK 198/AG 01

Internationell titel:

Artikelnummer: STD-35866

Utgåva: 1

Fastställd: 2004-04-08

Antal sidor: 15