Standard Svensk standard · SS-EN 1286

Sanitetsarmaturer - Mekanisk blandare i lågtryckssystem

Status: Gällande

Ämnesområden

Sanitet (91.140.70)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Vattenförsörjning, SIS/TK 198/AG 02

Internationell titel: Sanitary tapware - Low pressure mechanical mixing valves - General technical specification

Artikelnummer: STD-27287

Utgåva: 1

Fastställd: 2000-02-18

Antal sidor: 51