Standard Svensk standard · SS-EN 15076:2013

Kemikalier för behandling av vatten för simbassänger - Natriumhydroxid

Status: Gällande

Omfattning
This European Standard is applicable to sodium hydroxide solution used directly or for the production of formulations for treating swimming pool water. It describes the characteristics and specifies the requirements and the corresponding test methods for sodium hydroxide. It gives information on its use for treating swimming pool water and determines the rules relating to safe handling and use (see Annex B).

Ämnesområden

Kemikalier för vattenrening (71.100.80)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Vattenförsörjning, SIS/TK 198/AG 02

Internationell titel: Chemicals used for treatment of swimming pool water - Sodium hydroxide

Artikelnummer: STD-90898

Utgåva: 2

Fastställd: 2013-05-26

Antal sidor: 24

Ersätter: SS-EN 15076:2006