Standard Svensk standard · SS-EN 1210:2005

Processkemikalier för beredning av dricksvatten - Natriumtripolyfosfat

Status: Gällande

Omfattning
This document is applicable to sodium tripolyphosphate used for treatment of water intended for human consumption. It describes the characteristics and specifies the requirements and the corresponding test methods for sodium tripolyphosphate. It gives information on its use in water treatment.

Ämnesområden

Dricksvatten Kemikalier för vattenrening


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Vattenförsörjning, SIS/TK 198/AG 02

Internationell titel: Chemicals used for treatment of water intended for human consumption - Sodium tripolyphosphate

Artikelnummer: STD-39327

Utgåva: 2

Fastställd: 2005-04-08

Antal sidor: 28

Ersätter: SS-EN 1210