Standard Svensk standard · SS-EN 12901

Processkemikalier för beredning av dricksvatten - Oorganiska filterhjälpmedel och filtermaterial - Definitioner

Status: Gällande

Omfattning
Applies to all inorganic supporting and filtering materials (ISFM) used for treating water intended for human consumption. Specifies terms relating to ISFM.

Ämnesområden

Kemiteknik (01.040.71) Dricksvatten (13.060.20) Kemikalier för vattenrening (71.100.80)


Produktinformation

Språk: Engelska Franska Tyska

Framtagen av: Vattenförsörjning, SIS/TK 198/AG 02

Internationell titel: Products used for treatment of water intended for human consumption - Inorganic supporting and filtering materials - Definitions

Artikelnummer: STD-25965

Utgåva: 1

Fastställd: 1999-10-15

Antal sidor: 25