Standard Svensk standard · SS-EN 806-3:2006

Vattenförsörjning - Tappvattensystem för dricksvatten - Del 3: Tappvattenrör - Förenklad metod

Status: Gällande

Ämnesområden

Vatteninstallationer (91.140.60)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Vattenförsörjning, SIS/TK 198/AG 02

Internationell titel: Specifications for installations inside buildings conveying water for human consumption - Part 3: Pipe sizing - Simplified method

Artikelnummer: STD-45175

Utgåva: 1

Fastställd: 2006-04-25

Antal sidor: 15