Standard Svensk standard · SS-EN 14453:2005

Don för att förhindra förorening av dricksvatten genom återströmning - Lodrätt monterad rördetalj med luftintag som stängs vid flöde och monterad nedströms pådragsventil DN 10 till DN 20 - Familj D, typ B

Status: Gällande

Omfattning
This document specifies:
a) field of application;
b) requirements for pipe interrupters with permanent atmospheric vent;
c) dimensional, the physico-chemical properties and the properties of general hydraulic, mechanical and acoustic design of pipe interrupters with permanent atmospheric vent, DN 10 to DN 20;
d) test method and requirements for verifying these properties;
e) marking and presentation;
f) acoustics.
This document specifies the characteristics of pipe interrupters with permanent atmospheric vent, DN 10 to DN 20 that are suitable for use in drinking water systems at pressures up to 1 MPa (10 bar) and temperatures up to 65 °C and for 1 h 90 °C.
Backflow protection devices integrated in flushing valves are similar to DC and are not covered under this document. The requirements are stated in EN 12541.

Ämnesområden

Dricksvatten (13.060.20) Backventiler (23.060.50)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Vattenförsörjning, SIS/TK 198/AG 02

Internationell titel:

Artikelnummer: STD-39971

Utgåva: 1

Fastställd: 2005-06-14

Antal sidor: 16