Standard Svensk standard · SS-EN 14453:2005

Don för att förhindra förorening av dricksvatten genom återströmning - Lodrätt monterad rördetalj med luftintag som stängs vid flöde och monterad nedströms pådragsventil DN 10 till DN 20 - Familj D, typ B

Status: Gällande

Omfattning
This document specifies: a) field of application; b) requirements for pipe interrupters with permanent atmospheric vent; c) dimensional, the physico-chemical properties and the properties of general hydraulic, mechanical and acoustic design of pipe interrupters with permanent atmospheric vent, DN 10 to DN 20; d) test method and requirements for verifying these properties; e) marking and presentation; f) acoustics. This document specifies the characteristics of pipe interrupters with permanent atmospheric vent, DN 10 to DN 20 that are suitable for use in drinking water systems at pressures up to 1 MPa (10 bar) and temperatures up to 65 °C and for 1 h 90 °C. Backflow protection devices integrated in flushing valves are similar to DC and are not covered under this document. The requirements are stated in EN 12541.

Ämnesområden

Dricksvatten Backventiler


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Vattenförsörjning, SIS/TK 198/AG 02

Internationell titel: Devices to prevent pollution by backflow of potable water - Pipe interrupter with permanent atmospheric vent DN 10 to DN 20 - Family D, type C

Artikelnummer: STD-39971

Utgåva: 1

Fastställd: 2005-06-14

Antal sidor: 16