Standard Svensk standard · SS-EN 15041:2014

Processkemikalier för beredning av dricksvatten - Antiskalanter för membraner - Polyfosfater

Status: Gällande

Omfattning
This European Standard is applicable to polyphosphates used as antiscalants for membranes for treatment of water intended for human consumption. It describes the characteristics and specifies the requirements and the corresponding analytical methods for polyphosphates. It gives information on their use as antiscalants for membranes in water treatment.

Ämnesområden

Dricksvatten (13.060.20) Kemikalier för vattenrening (71.100.80)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Vattenförsörjning, SIS/TK 198/AG 02

Internationell titel: Chemicals used for treatment of water intended for human consumption - Antiscalants for membranes - Polyphosphates

Artikelnummer: STD-101471

Utgåva: 2

Fastställd: 2014-03-23

Antal sidor: 24

Ersätter: SS-EN 15041:2006