Standard Svensk standard · SS-EN 15041:2006

Processkemikalier för beredning av dricksvatten - Antiskalanter för membraner - Polyfosfater

Status: Upphävd · Ersätts av: SS-EN 15041:2014

Omfattning
This European Standard is applicable to polyphosphates used as antiscalants for membranes for treatment of water intended for human consumption. It describes the characteristics and specifies the requirements and the corresponding analytical methods for polyphosphates. It gives information on their use as antiscalants for membranes in water treatment.

Ämnesområden

Dricksvatten (13.060.20) Kemikalier för vattenrening (71.100.80)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Vattenförsörjning, SIS/TK 198/AG 02

Internationell titel:

Artikelnummer: STD-45877

Utgåva: 1

Fastställd: 2006-07-13

Antal sidor: 12

Ersätts av: SS-EN 15041:2014