Standard Svensk standard · SS-EN 12912:2012

Produkter för beredning av dricksvatten - Baryt

Status: Gällande

Omfattning
This European Standard is applicable to barite used for treatment of water intended for human consumption. It describes the characteristics of barite and specifies the requirements and the corresponding test methods for barite and gives information on its use in water treatment.

Ämnesområden

Dricksvatten (13.060.20) Kemikalier för vattenrening (71.100.80)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Vattenförsörjning, SIS/TK 198/AG 02

Internationell titel:

Artikelnummer: STD-88026

Utgåva: 3

Fastställd: 2012-11-17

Antal sidor: 24

Ersätter: SS-EN 12912:2005