Standard Svensk standard · SS-EN 1197:2014

Processkemikalier för beredning av dricksvatten - Monozinkfosfatlösning

Status: Gällande

Omfattning
This European Standard is applicable to monozinc phosphate solution used for treatment of water intended for human consumption. It describes the characteristics of monozinc phosphate solution and specifies the requirements and the corresponding test methods for monozinc phosphate solution. It gives information on its use in water treatment.

Ämnesområden

Dricksvatten (13.060.20) Kemikalier för vattenrening (71.100.80)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Vattenförsörjning, SIS/TK 198/AG 02

Internationell titel:

Artikelnummer: STD-101475

Utgåva: 3

Fastställd: 2014-03-23

Antal sidor: 28

Ersätter: SS-EN 1197:2006