Standard Svensk standard · SS-EN 1197:2006

Processkemikalier för beredning av dricksvatten - Monozinkfosfatlösning

Status: Upphävd

· Ersätts av: SS-EN 1197:2014
Omfattning
This European Standard is applicable to monozinc phosphate solution used for treatment of water intended for human consumption. It describes the characteristics of monozinc phosphate solution and specifies the requirements and the corresponding test methods for monozinc phosphate solution. It gives information on its use in water treatment.

Ämnesområden

Dricksvatten (13.060.20) Kemikalier för vattenrening (71.100.80)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Vattenförsörjning, SIS/TK 198/AG 02

Internationell titel:

Artikelnummer: STD-46793

Utgåva: 2

Fastställd: 2006-10-30

Antal sidor: 24

Ersätter: SS-EN 1197

Ersätts av: SS-EN 1197:2014