Standard Svensk standard · SS-EN 1124-1/A1:2005

Avlopp - Rör och rördelar av rostfritt stål, längssvetsat rör med insticksmuff - Del 1: Krav, provning, kvalitetskontroll

Status: Gällande

Ämnesområden

Tryckkärl - industriella rörledningar av metalliska material (23.040.05) Rör av järn och stål (23.040.10) Rördelar av metall (23.040.40) Rörflänsar, kopplingar och andra röranslutningar (23.040.60)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Avloppsteknik, SIS/TK 198/AG 03

Internationell titel:

Artikelnummer: STD-38686

Utgåva: 1

Fastställd: 2005-02-04

Antal sidor: 15

Tillägg till: SS-EN 1124-1