Standard Svensk standard · SS-EN 15096:2020

Don för att förhindra förorening av dricksvatten genom återströmning - Slanganslutningar med vakuumventil - DN 15 till DN 25 inklusive Familj H, typ B och typ D - Allmänna tekniska specifikationer

Status: Gällande

Omfattning
This document specifies: a) the field of application; b) the requirements of hose union anti vacuum valves; c) dimensional and physio-chemical properties, and properties of general hydraulic, mechanical and acoustic design of hose union anti-vacuum valves of nominal sizes DN 15 up to and including DN 25; d) marking and technical product information. This document specifies the characteristics of hose union anti-vacuum valves of nominal size DN 15 up to and including DN 25 that are suitable for use in drinking water systems at pressures up to and including 1 MPa (10 bar) and temperatures up to and including 65 °C and for 1 h at 90 °C. HB protects against back siphonage only and is installed in vertical downward flow position. HD protects against back flow and is installed in vertical downward flow position. HB and HD anti-vacuum valves are for installation exclusively at the connecting point between stop valve and hose in vertical downward flow position.

Ämnesområden

Dricksvatten (13.060.20) Ventiler Allmänt (23.060.01) Vatteninstallationer (91.140.60)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Vattenförsörjning, SIS/TK 198/AG 02

Internationell titel: Devices to prevent pollution by backflow of potable water - Hose Union anti-vacuum valves - DN 15 to DN 25 inclusive Family H, type B and type D - General technical specification

Artikelnummer: STD-80022795

Utgåva: 2

Fastställd: 2020-06-29

Antal sidor: 32

Ersätter: SS-EN 15096:2008