Standard Svensk standard · SS-EN 16038:2012

Kemikalier för behandling av vatten för simbassänger - Natriumvätesulfat (natriumbisulfat)

Status: Gällande

Omfattning
This European Standard is applicable to sodium hydrogen sulfate used for treatment of swimming pool water. It describes the characteristics of sodium hydrogen sulfate and specifies the requirements and the corresponding test methods for sodium hydrogen sulfate. It gives information on its use in water treatment for swimming pools.

Ämnesområden

Kemikalier för vattenrening (71.100.80)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Vattenförsörjning, SIS/TK 198/AG 02

Internationell titel: Chemicals used for treatment of water for swimming pools - Sodium hydrogen sulfate

Artikelnummer: STD-86759

Utgåva: 1

Fastställd: 2012-07-07

Antal sidor: 24