Standard Svensk standard · SS-EN 12905:2012

Produkter för beredning av dricksvatten - Värmebehandlad aluminiumsilikat

Status: Gällande

Omfattning
This European Standard is applicable to expanded aluminosilicate used for treatment of water intended for human consumption. It describes the characteristics of and specifies the requirements and the corresponding test methods for expanded aluminosilicate. It gives information on its use in water treatment.

Ämnesområden

Dricksvatten (13.060.20) Kemikalier för vattenrening (71.100.80)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Vattenförsörjning, SIS/TK 198/AG 02

Internationell titel:

Artikelnummer: STD-87927

Utgåva: 3

Fastställd: 2012-11-06

Antal sidor: 24

Ersätter: SS-EN 12905:2005