Standard Svensk standard · SS 227001:2005

Avlopp - Brunnar av oarmerad, stålfiberarmerad och armerad betong - Kompletterande svenska krav till SS-EN 1917 med tillhörande provningsmetoder

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS 227001:2005

Avlopp - Brunnar av oarmerad, stålfiberarmerad och armerad betong - Kompletterande svenska krav till SS-EN 1917 med tillhörande provningsmetoder
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 097 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 097 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 755,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
Denna standard anger krav för brunnar av oarmerad, stålfiberarmerad och armerad betong med DN/LN > 1250. I de avseenden inga krav anges i denna standard gäller kraven i SS-EN 1917 även för dessa brunnar. Denna standard innehåller även vissa krav för brunnar DN/LN < 1250. Dessa krav utgör kompletterande krav till SS-EN 1917. ANM. Om beställaren begär att tillverkaren skall certifiera produkten mot något av de kompletterande kraven i denna standard bör beställaren för att undvika att det skapas tekniska handelshinder ange att certifiering även kan ske mot likvärdiga kompletterande krav.

Ämnesområden

Betong och betongprodukter (91.100.30) Utvändiga avloppssystem (93.030)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS 227001:2005

Avlopp - Brunnar av oarmerad, stålfiberarmerad och armerad betong - Kompletterande svenska krav till SS-EN 1917 med tillhörande provningsmetoder
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 097 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 097 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 755,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: Avloppsteknik, SIS/TK 198/AG 03

Internationell titel: Concrete manholes and inspection chambers, unreinforced, steel fibre and reinforced - Complementary Swedish requirements for SS-EN 1917 and associated test methods

Artikelnummer: STD-40467

Utgåva: 1

Fastställd: 2005-08-16

Antal sidor: 21