Standard Svensk standard · SS 227001:2005

Avlopp - Brunnar av oarmerad, stålfiberarmerad och armerad betong - Kompletterande svenska krav till SS-EN 1917 med tillhörande provningsmetoder

Status: Gällande

Omfattning
Denna standard anger krav för brunnar av oarmerad, stålfiberarmerad och armerad betong med DN/LN > 1250. I de avseenden inga krav anges i denna standard gäller kraven i SS-EN 1917 även för dessa brunnar.
Denna standard innehåller även vissa krav för brunnar DN/LN

Ämnesområden

Betong och betongprodukter (91.100.30) Utvändiga avloppssystem (93.030)


Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: Avloppsteknik, SIS/TK 198/AG 03

Internationell titel:

Artikelnummer: STD-40467

Utgåva: 1

Fastställd: 2005-08-16

Antal sidor: 21