Standard Svensk standard · SS-EN 806-1/A1

Vattenförsörjning - Tappvattensystem för dricksvatten - Del 1: Allmänt

Status: Gällande

Ämnesområden

Vatteninstallationer


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Vattenförsörjning, SIS/TK 198/AG 02

Internationell titel: Specifications for installations inside buildings conveying water for human consumption - Part 1: General

Artikelnummer: STD-32255

Utgåva: 1

Fastställd: 2002-03-08

Antal sidor: 3

Tillägg till: SS-EN 806-1