Standard Svensk standard · SS-EN 12763

Avlopp - Rör och rördelar av fibercement inom byggnad - Mått och tekniska leveransvillkor

Status: Gällande

Omfattning
This European Sstandard applies to fibre-cement pipes, joints and fittings used for sewerage and rainwater discharge systems for buildings where pressure tight joints are required. It defines general composition, classification, geometrical, mechanical and physical characteristics and quality control.

Ämnesområden

Avloppsvatten (13.060.30) Tryckkärl - industriella rörledningar av metalliska material (23.040.05) Rör och rördelar av andra material (23.040.50) Avloppsinstallationer (91.140.80)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Avloppsteknik, SIS/TK 198/AG 03

Internationell titel: Fibre-cement pipes and fittings for discharge systems for buildings - Dimensions and technical terms of delivery

Artikelnummer: STD-29458

Utgåva: 1

Fastställd: 2000-12-22

Antal sidor: 61