Standard Svensk standard · SS 134006

Industrikalk - Bestämning av ljushet (ISO brightness)

Status: Gällande

Omfattning
Denna standard beskriver en metod för beredning av provmaterial för att bestämma ljushet (ISO brightness) hos torra pulvermaterial samt efterbehandling av provdata. Metoden bör endast användas för jämförelse av prover av likartade material med likartat utseende.

Ämnesområden

Cement, gips, kalk, bruk (91.100.10)


Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: Vattenförsörjning, SIS/TK 198/AG 02

Internationell titel: Lime products for industrial purposes - Determination of brightness

Artikelnummer: STD-32000

Utgåva: 1

Fastställd: 2002-01-18

Antal sidor: 5