Standard Svensk standard · SS 134006

Industrikalk - Bestämning av ljushet (ISO brightness)

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS 134006

Industrikalk - Bestämning av ljushet (ISO brightness)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 590 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 590 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 944 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
Denna standard beskriver en metod för beredning av provmaterial för att bestämma ljushet (ISO brightness) hos torra pulvermaterial samt efterbehandling av provdata. Metoden bör endast användas för jämförelse av prover av likartade material med likartat utseende.

Ämnesområden

Cement, gips, kalk, bruk (91.100.10)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS 134006

Industrikalk - Bestämning av ljushet (ISO brightness)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 590 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 590 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 944 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: Vattenförsörjning, SIS/TK 198/AG 02

Internationell titel: Lime products for industrial purposes - Determination of brightness

Artikelnummer: STD-32000

Utgåva: 1

Fastställd: 2002-01-18

Antal sidor: 5