Standard Svensk standard · SS-EN 16003:2011

Processkemikalier för beredning av dricksvatten - Kalciummagnesiumkarbonat (dolomit)

Status: Gällande

Omfattning
This European Standard is applicable to calcium magnesium carbonate used for treatment of water intended for human consumption. It describes the characteristics of calcium magnesium carbonate and specifies the requirements and the corresponding test methods for calcium magnesium carbonate. It gives information on its use in water treatment.

Ämnesområden

Dricksvatten (13.060.20) Kemikalier för vattenrening (71.100.80) Cement, gips, kalk, bruk (91.100.10)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Vattenförsörjning, SIS/TK 198/AG 02

Internationell titel: Chemicals used for treatment of water intended for human consumption - Calcium magnesium carbonate

Artikelnummer: STD-82423

Utgåva: 1

Fastställd: 2011-12-05

Antal sidor: 24