Standard Swedish standard · SS 134006

Lime products for industrial purposes - Determination of brightness

Status: Valid

Scope
Denna standard beskriver en metod för beredning av provmaterial för att bestämma ljushet (ISO brightness) hos torra pulvermaterial samt efterbehandling av provdata. Metoden bör endast användas för jämförelse av prover av likartade material med likartat utseende.

Subjects

Cement, gypsum, lime, mortar (91.100.10)


Product information

Language: Swedish

Written by: Vattenförsörjning, SIS/TK 198/AG 02

International title:

Article no: STD-32000

Edition: 1

Approved: 1/18/2002

No of pages: 5