Standard Svensk standard · SS-EN 900:2014

Processkemikalier för beredning av dricksvatten - Kalciumhypoklorit

Status: Gällande

Omfattning
This European Standard is applicable to calcium hypochlorite used for the treatment of water intended for human consumption. It describes the characteristics of calcium hypochlorite and specifies the requirements and the corresponding test methods for calcium hypochlorite. It provides information on its use in water treatment. It also determines the rules relating to safe handling and use of calcium hypochlorite (see Annex B).

Ämnesområden

Dricksvatten (13.060.20) Kemikalier för vattenrening (71.100.80)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Vattenförsörjning, SIS/TK 198/AG 02

Internationell titel:

Artikelnummer: STD-102914

Utgåva: 3

Fastställd: 2014-09-17

Antal sidor: 40

Ersätter: SS-EN 900:2007