Standard Svensk standard · SS-EN 900:2007

Processkemikalier för beredning av dricksvatten - Kalciumhypoklorit

Status: Upphävd

· Ersätts av: SS-EN 900:2014
Omfattning
This European Standard is applicable to calcium hypochlorite used for the treatment of water intended for human consumption. It describes the characteristics of calcium hypochlorite and specifies the requirements and the corresponding test methods for calcium hypochlorite. It provides information on its use in water treatment. It also determines the rules relating to safe handling and use of calcium hypochlorite (see Annex B).

Ämnesområden

Dricksvatten (13.060.20) Kemikalier för vattenrening (71.100.80)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Vattenförsörjning, SIS/TK 198/AG 02

Internationell titel: Chemicals used for treatment of water intended for human consumption - Calcium hypochlorite

Artikelnummer: STD-63946

Utgåva: 2

Fastställd: 2007-11-23

Antal sidor: 40

Ersätter: SS-EN 900

Ersätts av: SS-EN 900:2014