Standard Svensk standard · SS-EN 1201:2005

Processkemikalier för beredning av dricksvatten - Kaliumdiväteortofosfat

Status: Gällande

Omfattning
This document is applicable to potassium dihydrogen orthophosphate used for treatment of water intended for human consumption. It describes the characteristics and specifies the requirements and the corresponding test methods for potassium dihydrogen orthophosphate. It gives information on its use in water treatment.

Ämnesområden

Dricksvatten Kemikalier för vattenrening


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Vattenförsörjning, SIS/TK 198/AG 02

Internationell titel: Chemicals used for treatment of water intended for human consumption - Potassium dihydrogen orthophosphate

Artikelnummer: STD-39319

Utgåva: 2

Fastställd: 2005-04-08

Antal sidor: 28

Ersätter: SS-EN 1201