Standard Svensk standard · SS-EN 938:2016

Processkemikalier för beredning av dricksvatten - Natriumklorit

Status: Gällande

Omfattning
This European Standard is applicable to sodium chlorite used for treatment of water intended for human consumption. It describes the characteristics of sodium chlorite and specifies the requirements and the corresponding test methods for sodium chlorite. It gives information on its use in water treatment.

Ämnesområden

Dricksvatten (13.060.20) Kemikalier för vattenrening (71.100.80)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Vattenförsörjning, SIS/TK 198/AG 02

Internationell titel: Chemicals used for treatment of water intended for human consumption - Sodium chlorite

Artikelnummer: STD-8020689

Utgåva: 3

Fastställd: 2016-05-30

Antal sidor: 44

Ersätter: SS-EN 938:2009